The Economist om framtidens appar

The Economist publicerade nyligen ett antal artiklar som illustrerar smartphones inverkan på våra samhällen och liv.

I början av januari redovisade den brittiska tidskriften för hur appar påverkar, förändrar och till viss del vänder upp och ned på hela arbetsmarknader i både Amerika och Europa. Tidningen pekar på finessen i datadrivna företag som Über, vars affärsintelligens är byggd på ett utbyte av data mellan chaufförer, resenärer och företagets analytiker. Bland exemplen nämns även appar för frilansande hantverkare (Handy), läkare (Medicast) och andra yrkesgrupper som likt taxichaufförer överger traditionella anställningsformer för att kunna styra över sitt yrkesliv.

Läs mer om appar, datadrivna företag och förändrade arbetsmarknader här.

Picture "There's an app for that"

I ett annat nummer redogör Economist för människans relation till smartphones mer generellt. Där påtalar tidningen återigen hur telefonen och ny teknologi har förändrat förhållandet mellan marknad och konsument. När redaktionen blickar mot framtiden lägger den fram idéer om att mediebolags hemsidor snart kan ha passerat bäst-före-datum, medan on-demand-video i Snapchat och liknande applikationer mer och mer tilltalar otåliga konsumenter. Samtidigt finns en motreaktion; när våra samhällen blir så sammanvävda med digitala plattformar och konsumtion, börjar politiska röster att skruva på sig. ”Plattformskapitalismen” debatteras flitigt i vissa läger.

Läs mer om smartphones och mänskligheten här.

Button text here
Share

Archive

May 28, 2019

The CMO of the future

The new CMO; What is required of the marketing departments of the future?  How do you as a CMO maneuver in the new type of marketing landscape? When marketing becomes more digital, data-driven an

Adobe Experience Forum - Mikael
April 9, 2019

Create kick-ass customer experiences!

Earlier this week, Mikael Johansson Director of Analytics & AI at Kaplan, spoke at Adobe Experience Forum. During the presentation he emphasized the importance of data driven decision making,

December 21, 2018

Kaplan goes Vegas

Right before Christmas, Kaplan joined the Adobe World Wide Sales Conference 2019 in Las Vegas. As usual, Adobe presented a lot of news and development, this year mainly focusing on the latest acquisit

Kapan joins Accenture Interactive
November 12, 2018

Kaplan joins forces with Accenture Interactive

Kaplan is excited to share the next chapter in our journey. We are joining forces with Accenture Interactive who share our passion in creating the greatest customer experiences. https://kaplan.